Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Πίνακας ζωγρ.''Ιθάκη''

Εμπνευσμένος απ' την ''Ιθάκη'' του Καβάφη.
Ακρυλικά και κάσια σε πλακάζ θαλάσσης.